Diamond gym i malmö, skapad av first class pt malmö, är utsedd malmös bästa gym året 2023. Förutom gym med bastu erbjuds massage, personlig träning, gruppträning, yoga och mycket mer. Boka en gratis PT-konsultation med en licenserad PT på vårt gym i hyllie och nå dina träningsmål snabbare med effektiv fettförbränning och snabb muskeluppbyggning. Boka PT med kostrådgivning eller utan. Gör en kroppsanalys på vårt gym med inbody scan, fettmätning och kalipermätning.

Vägledning när den är som viktigast

Vi hjälper framtida idrottsvetare, coacher och ungdomsledare!

Diamond gym & Spa AB är en samverkansorganisation till malmös fria l
Diamond gym & Spa AB är en samverkansorganisation till malmö univers

Vad är ideelt arbete?

Att utföra ideellt arbete innebär generellt att man engagerar sig i en organisation utan krav på ersättning för sitt arbete. Arbetet vi lägger ner i våra olika projekt, och det vi gör för våra malmöstudenter, utförs i likande omfattning då våra mentorer och volontärarbetare arbetar helt utan ekonomisk ersättning.

Kvalitetssäkring och framtida studenter

Nytt projekt för i år blir att stötta studenter genom att erbjuda praktikplats hos Diamond Gym i Malmö för att lära sig mer om idrottsvetenskap och hur det tillämpas på träningsanläggningar, gym och i en PT-verksamhet.  Malmö Fria Läroverk samt Malmö Universitetet är några av de utbildningsorgan som vi kan erbjuda en kostnadsfri praktikplats åt. Kontakta oss för mer info och tillgänglighet.

Ett viktigt arbete drivet av en eldsjäl

Låt oss hjälpa dig i din resa att bli en förebild för våra unga och idrottsintresserade

Projekt utanför Sveriges gränser

Vår grundare och VD, Richard (Rick) Stannå, började spåna på projekt tidigt i sin karriär. I mer än 20 år har han, vid sidan om sitt arbete inom friskvård, gym och säkerhetsarbete, startat olika projekt för att hjälpa och stötta unga, utsatta, svårt sjuka och de med funktionsnedsättning.


Efter resor till Afrika, event på Ronald McDonalds barnsjukhus och gästuppträdande i SVT kan man konstatera att samtliga projekt bekostats från egen ficka och helt utan ekonomisk ersättning.


2024 öppnade Richard även upp praktikplatser för att studenter på Malmö Universitetet och Malmö Fria Läroverk. Ett projekt för att stötta blivande idrottsledare, coacher, personliga tränare och lärare inom idrottsvetenskap.


Boka PT-konsultation hos PT Rick - HÄR

Insats på ronald Mcdonalds barnsjukhus i lund. Här med Pernilla från smakvandring skåne och Richard Stannå PT på First Class
PT Richard Stanna med svt komikern Robin Paulsson


Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

unsplash